Logo

ul. Ludwika Zamenhofa 7 /4, 00-165 Warszawa
tel/fax. 22 635 15 49, kom. +48 606 950 650

 
Logo

Kancelaria Adwokacka Michał Jaszewski działa na rynku od ponad 16 lat i przez cały ten czas pracuje w biznesie z wieloma podmiotami gospodarczymi, prowadzi również sprawy klientów indywidualnych.


Adwokat Michał Jaszewski zdobył bardzo szerokie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, a wieloletnia współpraca z jednym z największych Developerów w Polsce zaowocowała zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności w obsłudze spółek, podmiotów w tej branży.  Z usług Kancelarii korzystają zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa, z kraju a także z zagranicy.

Kancelaria zajmowała się w razie potrzeby prowadzeniem spraw z podmiotami gospodarczymi z siedzibą m.in. w Danii, Portugalii, Włoszech, czy też w Państwie Izrael oraz w Brazylii.

Adwokat a radca prawny

Zawodem pokrewnym do adwokata jest zawód radcy prawnego.

Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami to możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy (którą mają radcowie). Przed 1 lipca 2015 roku obrońcą w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, mógł być tylko adwokat. Obecnie obrońcą w procesie karnym może być również radca prawny (art. 82 Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 roku). Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, pod warunkiem że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Zakaz zatrudnienia nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Prawo o adwokaturze

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze – polska ustawa, uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie związane z zawodem adwokata.

Ustawa określa:

  • zasady wykonywania zawodu adwokata
  • zasady przetwarzania danych osobowych przez adwokatów
  • działalność izb adwokackich
  • organy adwokatury
  • zasady wpisu i skreślenia z listy adwokatów
  • zasady odbywania aplikacji adwokackiej
  • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów.